Thể lệ chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2016

Tuyệt đỉnh song ca là chương trình đầu tiên tìm kiếm tài năng ca hát dành cho các cặp song ca tại Việt Nam.

The Le TDSC